Byt a dům

Jak zabezpečit dům či byt proti vykradení


Pokud máme dům Äi byt, pak jej jistÄ› považujeme za bezpeÄné místo, kde můžeme mít uložen veÅ¡kerý svůj majetek. Ukazuje se vÅ¡ak, že to není až tak jednoduché, jak se může zdát. Ve skuteÄnosti nejsou naÅ¡e domovy ani zdaleka tak bezpeÄné, jak si myslíme. A zlodÄ›ji toho s radostí využívají. Proto je potÅ™eba náš dům co nejlépe zabezpeÄit. PÅ™eci jen, nikdo z nás nechce být vykraden. Jak to ale udÄ›lat?

 

Tím zdaleka nejběžnÄ›jším způsobem je zámek na vchodových dveřích. Ten je ostatnÄ› tak obvyklý, že se stal již automatickou souÄástí vÅ¡ech dveří a není potÅ™eba je pÅ™ikupovat zvlášť. Jedná se o základní zabezpeÄení, avÅ¡ak je potÅ™eba říci, že také jedno z tÄ›ch ménÄ› úÄinných. Pro zkuÅ¡enÄ›jšího ÄlovÄ›ka není příliÅ¡ velkým problémem zámek pÅ™ekonat. JistÄ›, prodávají se i speciální, které nejsou tak snadno odemknutelné, avÅ¡ak ty si poÅ™izuje jen málokdo.

 

i panelák je dobré zabezpeÄit

 

S tím souvisí i bezpeÄnostní dveÅ™e, tedy takové, které jsou silnÄ›jší a odolnÄ›jší než ty klasické. Jejich výhodou je, že je není tak snadné poÅ¡kodit, například prokopnout nebo proříznout. To samozÅ™ejmÄ› ztíží práci případným zlodÄ›jům, kteří by tímto způsobem chtÄ›li obejít zámek.

 

Pokud máme vlastní rodinný dům, pak je samozÅ™ejmostí také plot. Ten by mÄ›l být dostateÄnÄ› odolný a také stavÄ›ný tak, aby jej nebylo snadné pÅ™elézt. Nízké zídky tedy nejsou příliÅ¡ vhodné, i když leckdy vypadají velmi pÄ›knÄ›. Náš majetek vÅ¡ak příliÅ¡ neochrání, což by mÄ›lo být hlavním cílem.

 

dřevěný plot také poskytuje ochranu

 

V dneÅ¡ní dobÄ› pak můžeme využít k ochranÄ› naÅ¡ich vÄ›cí i moderních technologií. Velmi běžné jsou nejrůznÄ›jší alarmy. Ty mohou být buÄ na principu tepelných Äi pohybových senzorů nebo nám zkrátka oznámí, když nÄ›kdo například pÅ™ekroÄil vstupní dveÅ™e. Jejich výhodou je, že kontaktují nejen majitele, ale také policii. Ta díky tomu může zasáhnout mnohem dříve.

 

Je tedy vidÄ›t, že ochrana naÅ¡eho majetku má rozhodnÄ› smysl. NemÄ›li bychom ji tedy podceňovat. Důsledky by totiž mohly být skuteÄnÄ› nepříjemné.