Společnost

Příjemná společnost lidí


Myslíte si, že když budete ve spoleÄnosti skvÄ›lých lidí, že vám bude dobÅ™e? Alespoň takhle to říkají psychologové. Psychologové říkají, že když se budete cítit příjemnÄ› v nÄ›jaké spoleÄnosti lidí anebo i zvířat, že to může být pro vaÅ¡e zdraví opravdu hodnÄ› přínosné. Je vÅ¡eobecnÄ› známo a také vám to každý potvrdí, že když ÄlovÄ›k trpí stresem anebo je mu stále úzko a cítí se osamÄ›lý a sám, tak to není vůbec pro nÄ›j zdravé. Není to zdravé pro jeho psychiku. Myslím si, že když budete dodržovat tÅ™eba nÄ›jaké urÄité vÄ›ci, co se týká toho, být lepší ve spoleÄnosti a podobnÄ›, tak to bude opravdu skvÄ›lé.

I piknik s přáteli je prima.

A také to bude házet krásné svÄ›tlo na vás. Také samozÅ™ejmÄ› záleží, ale na povaze ÄlovÄ›ka. TÅ™eba nÄ›kdo je introvert. Když je nÄ›kdo introvert, tak to znamená, že nechce být v nÄ›jaké skupinÄ› lidí nebo v nÄ›jaké spoleÄnosti lidí, i kdyby to byli tÅ™eba příjemní lidé ve spoleÄnosti. Tak introvert tam rozhodnÄ› asi chtít být nebude. Pokud ale znáte nÄ›jakého extroverta, který je doma sám, a to Äasto sám, tak možná tím bude trpÄ›t. Ne možná, ale spíše urÄitÄ›, protože když je nÄ›kdo extrovert, tak to znamená, že chce být stále nÄ›kde ve spoleÄnosti. Chce být vÄ›tÅ¡inou také stÅ™edem pozornosti.

Máte rádi veselou spoleÄnost?

Kdybych se mÄ›la tÅ™eba zaměřit například sama na sebe, tak já jsem takový stÅ™ed. NÄ›kdy chci být tÅ™eba i týden v kuse jenom sama, tÅ™eba si Äíst knihy anebo se koukat na filmy a podobnÄ›. NÄ›kdy ale mám chuÅ¥ tÅ™eba celý víkend nÄ›kde propaÅ™it s kamarádkou, abych byla celý víkend nÄ›kde pryÄ a jenom na diskotéce anebo tÅ™eba klidnÄ› i Å¡la do kina s přáteli, a tak podobnÄ›. Záleží opravdu na tom, v jaké jste spoleÄnosti. Když jste v příjemné spoleÄnosti lidí, tak je to prima a také Äas dokonce ubíhá rychleji. To znamená, že Äas je relativní. SamozÅ™ejmÄ›, že Äas je vždycky stejný, ale tady jde vidÄ›t, že když jste ve spoleÄnosti dobrých lidí, kde je vám příjemnÄ›, tak se tam budete chtít vždy rádi vracet.