Hry

Jsou hry důležité pro vývoj dítěte?


Jednou z vÄ›cí, které jsou pro dÄ›ti vÅ¡eho vÄ›ku typické, je hraní. To ostatnÄ› platí v mnoha případech i pro dospÄ›lé. AvÅ¡ak vzhledem k tomu, jak je instinkt hrát si v dÄ›tech rozvinutý, by se dalo oÄekávat, že je z evoluÄního hlediska důležitý. To je ostatnÄ› také důvod, proÄ je to baví. Ale jaký benefit mohou hry pro náš život mít, tedy kromÄ› toho, že se tak náš potomek zabaví?

 

malování je u dětí oblíbené

 

NejnovÄ›jší výzkumy ukázaly, že to není tak jednoduché, a že za běžným hraním je toho víc, než by se mohlo na první pohled zdát. Ve skuteÄnosti jsou totiž pro zdravý rozvoj dítÄ›te, aÅ¥ už fyzický Äi duÅ¡evní, nejen důležité, nýbrž dokonce nezbytné. A to bez ohledu na to, o jaký typ her se jedná. Pokud chceme, aby náš potomek vyrostl ve vyrovnaného dospÄ›lého jedince, který se dovede sám o sebe postarat, musíme jej zkrátka nechat si hrát.

 

PrávÄ› tímto způsobem se totiž dÄ›ti uÄí nejrůznÄ›jším dovednostem, aÅ¥ už mentálním Äi fyzickým, a zároveň zdokonalují své schopnosti. PÅ™i lezení po prolézaÄkách si například cviÄí rovnováhu, posilují svaly, poznávají limity vlastního tÄ›la. Naopak pÅ™i hraní například deskových her si tříbí úsudek a logické uvažování. Je tedy jasné, že žádná hra není zbyteÄná.

 

hraní se stavebnicemi

 

SamozÅ™ejmÄ› je vÅ¡ak potÅ™eba také říci, že hry v podstatÄ› formují dÄ›ti. Jsou to totiž rodiÄe, kteří jako první rozhodují, s Äím si jejich syn Äi dcera bude hrát a jaké hraÄky mu koupí. V malém batolecím vÄ›ku pak mrňous prakticky vÅ¡e nadÅ¡enÄ› pÅ™ijme. OvÅ¡em tyto hry mohou formovat jeho osobnost. I na to je tedy potÅ™eba dávat pÅ™i výbÄ›ru pozor, a zajistit, aby mÄ›l náš potomek na výbÄ›r z mnoha typů her. Pamatujme, že zde nezáleží ani tak na kvantitÄ›, jako na kvalitÄ›. Nemusí mít pokoj plný hraÄek, staÄí, když každá z nich bude odliÅ¡ná. Tak bude mít skuteÄnÄ› možnost se rozvíjet tak, jak by to dÄ›lalo pÅ™irozenÄ›, a skuteÄnÄ› rozvinout své pravé zájmy. A o to by nám mÄ›lo jít pÅ™edevším.