Společnost

  • Společnost

    Lidé se musí přizpůsobit

    Na svÄ›tÄ› jsou různé oblasti osídlené různými lidmi. A je obvyklé, že se obyvatelstvo každé takové oblasti odliÅ¡uje jako celek od obyvatelstva oblastí jiných. A tato jedineÄnost onÄ›ch uskupení lidí z nich dÄ›lá národy žijící ve státech. K tomu, aby nÄ›kde existoval funkÄní stát, musí existovat jisté území, jehož obyvatelstvo se shodlo na urÄitých základních principech, jimiž se hodlá řídit a jež je ochotno akceptovat. Musí tu být aspoň nÄ›jaké spoleÄné rysy, které způsobují, že spolu takoví lidé žít dokážou a chtÄ›jí. A Äím déle pak takové spoleÄenstvo lidí existuje, tím více obvykle nalézá spoleÄnou Å™eÄ, sjednocuje se navzájem a odliÅ¡uje se od spoleÄenství ostatních. Pro Äeskou spoleÄnost je tak typické to,…

  • Společnost

    Ideální světlo

    V současnosti rostou ceny nahoru více než kdykoliv předtím. A to ceny prakticky všeho. Elektrická energie není výjimkou . Na mnoha věcech se příliš ušetřit nedá, třeba na jídle, ale v případě elektřiny ušetřit můžete, a to nemálo. I když je dnes dražší než kdy dříve, můžete i tak platit mnohem méně. Je však potřeba vědět jak na to. Zapomeňte ale na pochybné rady typu odpojení elektrospotřebičů nebo žití při svíčkách. Ano, do jisté míry to může fungovat, ale na úkor vašeho pohodlí, a to asi nechcete. Daleko rozumnější je si pořídit opravdu kvalitní zdroje světla, které se vyznačují také tím, že jsou vysoce spořivé. Takových světel je dnes na…