Nezařazené

Nabízíme efektivní monitoring díky excelentní aplikaci


 

Nechejte si do vozu instalovat inteligentní gps lokátor a opatÅ™ete si perfektní informovanost o lokalitách, v nichž se v urÄitém Äase vyskytuje VaÅ¡e vozidlo. Na internetových stránkách ověřené prodejní spoleÄnosti jsou pro Vás pÅ™ipraveny konkrétní ukázky využitelnosti funkce, kterou nabízí kvalitní gps lokátor. Proti krádeži vozidla i samovolnému nevyžádanému pohybu firemních zamÄ›stnanců již lepší zabezpeÄení nemůžete získat. Inspirujte se a pro konkrétní dotazy se obraÅ¥te na specializovaného prodejce, který je pÅ™ipraven poskytnout Vám seriózní odpovÄ›di.

Aktivní sledování pohybu vozidla

VyzkouÅ¡ejte nové způsoby zabezpeÄení, které nabízí gps lokátor do auta. Chytré zařízení zvládne prostÅ™ednictvím mobilního telefonu naprosto bez rizika aktivovat modul, který zaruÄenÄ› pÅ™esnÄ› zachytí souÅ™adnice, na nichž se VaÅ¡e vozidlo momentálnÄ› vyskytuje. Majiteli vozu pÅ™itom Å¡piÄková technika vyÅ¡le SMS, která ho informuje o neÄekaném pohybu vozidla. Sledování probíhá v reálném Äase, a na mapÄ›, která Vás navede do teritoria výskytu VaÅ¡eho auta nebo také více vozidel, si můžete nechat zobrazit konkrétní lokaci. PÅ™itom není nutná žádná instalace a složitá obsluha. StaÄí pouze do vnitÅ™ního prostoru vozu uložit mobilní telefon majitele vozidla, nebo případnÄ› jeho manželky Äi dalších rodinných přísluÅ¡níků.