Láska

Láska nás nabíjí jako nabíječka na mobil


Láska je opravdu nejkrásnÄ›jší vÄ›c pro náš celý život, protože nás i psychicky krásnÄ› podporuje. Láska je opravdu nÄ›co výjimeÄného. Protože opravdu si umíte pÅ™edstavit ten život, ten krásný život, který prostÄ› nás zmÄ›ní, když ta láska je opravdu skvÄ›lá. Protože láska je od toho, abychom prostÄ› si ji užívali, abychom byli Å¡Å¥astní, protože to nám dodává mnohem lepší psychiku, mnohem vÄ›tší a lepší sebevÄ›domí, a rozhodnÄ› jsme víc i takový rozzáření, urÄitÄ› to každý zná. Ten pocit, když jsme prostÄ› zamilovaní a najednou cítíme tu potÅ™ebu toho být prostÄ› nÄ›kým milován, což nás naplňuje a úplnÄ› nás ta energie prostÄ› nabíjí, protože láska je opravdu tou energií, která nás nabije jako nÄ›jaká nabíjeÄka na mobil, a samozÅ™ejmÄ› opravdu krásnÄ› fungujeme, pokud je samozÅ™ejmÄ› láska Å¡Å¥astná a pokud to neklape, tak nikdy nebudete spokojení, budete negativnÄ› naladÄ›ní, a rozhodnÄ› od takového ÄlovÄ›ka by jste  prostÄ› mÄ›ly jít pryÄ.
 
Láska
 
Vždycky ten ÄlovÄ›k musí být opravdu do toho druhého zamilovaný, protože když prostÄ› nebudete do toho druhého ÄlovÄ›ka zamilovaní, tak prostÄ› ta láska nebude nikdy fungovat, a nebudete mít tu energii, jako kdybyste byli nÄ›kde na nabíjeÄce. Takže rozhodnÄ› teÄ už pÅ™esnÄ› víte, co pro lásku udÄ›lat, protože láska je v životÄ› důležitá. Láska nás nabíjí po psychické, po fyzické stránce, a úplnÄ› po celkovém organismu naÅ¡eho tÄ›la, nás opravdu nabíjí. To si ani nedovedete pÅ™edstavit, kolik v té lásce je, protože když je ta láska tak opravdu velká, tak touha potom abychom opravdu se cítili mnohem lépe a byli si sebe jistÄ›jší, sebevÄ›domÄ›jší.
 
Láska
 
Protože tohle opravdu láska od toho prostÄ› vyžaduje, a naÅ¡e tÄ›lo tu lásku opravdu potÅ™ebuje, protože ona zlepÅ¡uje mysl, smysly, a úplnÄ› vÅ¡echno, protože pokud jste zamilovaní, tak tohle znáte moc dobÅ™e. UrÄitÄ› jste nÄ›kdy potkali ÄlovÄ›ka, který je zamilovaný, tak vždycky urÄitÄ› zjistíte, že ten ÄlovÄ›k, který je opravdu zamilovaný, se náramnÄ› smÄ›je a užívá si to, když o tom mluví, ale když ten ÄlovÄ›k, který je nespokojený, tak už prostÄ› Å™ekne: „No nic moc, jde to.“ Takže opravdu toho ÄlovÄ›ka už i tak poznáte, že prostÄ› tÅ™eba nÄ›co nÄ›kde neklape, proto je lepší, když opravdu se ten ÄlovÄ›k usmívá, protože pak je to opravdu skuteÄná láska.