Věda

Proč není globální oteplování ten správný termín

O tom, že se klima na naší planetě otepluje, a že člověk tento proces velkou měrou urychluje, není pochyb. Pro tento proces se mezi laickou veřejností vžil termín globální oteplování. Ten však rozhodně nevystihuje situaci, a často vede k mylným představám. Je pravou, že když někdo tato slova vysloví, většina lidí si představí, že teplota na naší planetě bude růst. Když pak nastane neobyčejně tuhá zima, je to pro ně v podstatě důkaz, že globální oteplování neexistuje, přestože se tím prokazuje opak.

 

lesní požáry budou stále častější

 

I to je důvod, proč se vědci snaží tento proces nazývat globálními změnami klimatu. Tento termín totiž důsledky tohoto procesu vystihuje daleko lépe. Zvyšování průměrné teploty má totiž i jiné důsledky, než že jen bude tepleji. Tím nejdůležitějším je změna vzdušných i oceánských proudů a s tím spojený častější výskyt extrémních jevů počasí. To jsme koneckonců zaznamenali i v naší zemi s mírným klimatem, kdy se zvýšil počet tornád, záplav a dalších neštěstí.

 

toto bude v budoucnu obvyklý obrázek

 

Velmi podstatnou změnou je také rozložení srážek v průběhu roku. Zatímco doposud padaly relativně rovnoměrně, nyní se koncentrují spíše v zimním období. V létě jich je pak minimum, a pokud spadnou, pak ve formě prudkého bleskového deště, kdy se voda nestačí vsáknout do země a míst toho steče do kanalizace či vodního toku. Jaké důsledky to má pro zemědělce si lze velmi snadno představit.

 

S tímto letním suchem je spojeno i rozšiřování pouštních oblastí. Dává to smysl, neboť rostliny potřebují k životu vodu. A pokud prakticky všechna napadá v době vegetačního klidu, kdy ji nevyužijí, je jasné, že nemohou přežít. Je tedy jasné, že je nutné se snažit tento proces alespoň zpomalit. To však není jednoduché. Opravdu účinná prevence by znamenala zavedení mnoha nepopulárních opatření, a to si žádná vláda nedovolí. Zdá se tedy, že v dnešní době jsme již prakticky bez šance.